fredag, 22. januar 2021, 17:28
Nettsted: Norsk Vann kursportal
Kurs: Norsk Vann kursportal (Start)
Ordbok: VA ordbok
Z

Zetapotensial

Potensialforskjell mellom det dobbeltlag av ioner som omgir partiklene i en kolloidal løsning (eller suspensjon) og selve væsken. Zetapotensial har betydning for flokkuleringsegenskapene i vann og avløpsvann.

Zeta potential