fredag, 31. mars 2023, 11:01
Nettsted: Norsk Vann kursportal
Kurs: Norsk Vann kursportal (Start)
Ordbok: VA ordbok
U

Umettet sone

(Jordluftsone)

Sone i grunnen mellom markoverflaten og grunnvannsspeilet, hvor porene delvis er fylt med luft og delvis med vann. Jfr. mettet sone, markvann.

Unsaturated zone, zone of aeration

Uorganiske forbindelser

Generell betegnelse på kjemiske forbindelser av andre grunnstoffer enn karbon. Noen enkle karbonforbindelser - som karbondioksyd, karbonsyre, bikarbonater og karbonater - regnes også med til uorganiske forbindelser. Jfr. organisk stoff.

Inorganic compounds 

Utjevningsbasseng

(Fordrøyningsbasseng, regnvannsbasseng)

1. Basseng for utjevning av vannføring. Benyttes f.eks. for oppsamling av avløpsvann ved regnvær, som avtappes i regulert mengde når flomtoppen er passert. Utjevningsbasseng benyttes for å unngå belastningsstøt (vannmengde, stoffmengde) i ledningsnett og renseanlegg. Utjevningsbasseng er oftest utstyr med overløp.

2. I forbindelse med anlegg for drikkevann benyttes utjevningsbasseng for å kunne drive vannverk med jevn belastning ved varierende forbruk og for å dekke vannforbruk utover det normale, f.eks. ved brann. Utjevningsbasseng benyttes også for utjevning av de trykksvingninger som kommer av varierende forbruk.

Jfr. trykkreduksjonsbasseng.

Retention basin, distribution basin, stormwater basin

Utløp

Det sted hvor vann renner ut fra en naturlig vannforekomst eller teknisk anlegg. Jfr. innløp, avløp, tilløp.

Outlet

Utløpsledning

Ledning som fører avløpsvann, renset eller urenset, ut i resipient. Kan avsluttes med diffusor for spredning av avløpsvannet i resipienten.

Discharge pipe

Utlutende korrosjon

Korrosjon oppstått ved at et materiale går i oppløsning. Eks.: utløsning av bindemidlet i betong.

Deterioration

Utråtning

Se anaerob slamstabilisering

UV-behandling

Vanligvis desinfeksjon av vann ved bestråling med ultrafiolett lys.

UV-treatment