mandag, 1 juni 2020, 03:21
Nettsted: Norsk Vann kursportal
Kurs: Norsk Vann kursportal (Start)
Ordbok: VA ordbok
T

Tannhjulspumpe

Fortrengningspumpe hvor pumpevirkningen frembringes av roterende tannhjul. Jfr. fortrengningspumpe.

Gear pump

Tårnpresse

Enhet for avvanning av slam, utført som vertikalt oppførst silbåndpresse.

Tower filter press

Teledybde

(Frostdybde)

Dybden av det frosne jordlag. Teledybde varierer fra sted til sted avhengig av grunnforhold (jordarter) og klimatiske forhold.

Frost depth

Temperatursjiktning

(Temperaturlagdeling)

Tetthetslagdeling av vann pga stigende eller synkende temperatur med dypet. Jfr. sprangsjikt, termoklin.

Thermal stratification

Temporær hardhet

Hardhet som hovedsakelig skyldes vannets innhold av kalsium- og magnesiumbikarbonat. Temporær hardhet reduseres ved koking, idet karbondioksyd unnviker og kalsium- og magnesiumkarbonat felles ut (kjelestein). Bruk heller betegnelsen karbonathardhet. Jfr. hardhet, permanent hardhet.

Temporary hardness

Tensider

Kjemisk forbindelser som nedsetter vannets overflatespenning og derved øker dets fukteevne. Tensider i form av såpe eller oftest syntetiske stoffer, utgjør en viktig bestanddel av vaskemidler. Syntetiske tensider betegnes "harde", henholdsvis "bøte", alt ettersom de nedbrytes langsomt eller hurtig av mikroorganismer. Jfr. vaskemidler, byggere.

Tensides, surfactants, surface active agents

Termisk hydrolyse

Spalting av organisk materiale ved høy temperatur og høyt trykk. Ved slambehandling brukes over 130 grader Celsius og over 6 bar trykk.

Termofil

Temperaturområde over ca. 50 grader Celsius.

Termofil anaerob stabilisering av slam

Anaerob stabilisering av slam ved en temperatur på minimum 55 °C, der alle slampartiklene har vært utsatt for denne temperaturen i minst 2 timer.

Termohydrograf

Instrument for automatisk registrering av temperatur og fuktighet.

Hydrothermograph, thermohydrograph