onsdag, 7. juni 2023, 02:21
Nettsted: Norsk Vann kursportal
Kurs: Norsk Vann kursportal (Start)
Ordbok: VA ordbok
R

Råkloakk

Ubehandlet kommunalt avløpsvann.

Raw sewage, crude sewage, crude wastewater

Rammeavtale

Avtale inngått mellom en eller flere oppdragsgivere og en eller flere leverandører som har til formål å fastsette vilkårene for de kontraktene som skal tildeles i løpet av en bestemt periode, særlig med hensyn til pris og eventuelt planlagte mengder.

Råslam

Slam som ikke er stabilisert og/eller hygienisert.

Ubehandlet slam fra forskjellige rensetrinn for behandling av avløpsvann. Jfr. primærslam.

Raw sludge

Råtnetank

Lukket enhet for biologisk stabilisering av slam, uten tilgang på fritt oksygen. Vanligvis med utstyr for oppvarming, sirkulasjon, mekanisk omrøring og gassoppsamling. Slamråtning utføres ofte i to trinn. Jfr. anaerob slambehandling, anaerob respirasjon, slamstabilisering.

Sludge digestion tank, digester

Råtning

Omdannelse av organisk stoff til stabiliserte forbindelser i råtnetank under medvirkning av anarobe mikroorganismer. Jfr. mesofil slamråtning, termofil slamråtning, sur gjæring, metangjæring.

Digestion

Redoks-potensial

Uttrykk for en oppløsnings oksyderende eller reduserende evne. Redoks-potensial bestemmes ved å måle potensialforskjellen mellom en inaktiv elektrode av et edelmetall, vanligvis platina, og en referanseelektrode. Jfr. elektrodepotensial.

Redox potential, ORP

Redoks-reaksjon

Forkortelse for reduksjons/oksydasjons-reaksjon. Redoks-reaksjon er karakterisert ved elektronoverganger mellom de reagerende stoffer. Det stoff som opptar elektroner (oksydasjonsmidlet) blir selv redusert på bekostning av et annet stoff (reduksjonsmidlet) som bli oksydert, dvs. avgir elektroner.

Redox reaction

Reduksjonsventil

Referanseelektrode

Elektrode med et definert elektrodepotensial, avhengig av elektrolyttkonsentrasjon og temperatur. Den primære referanseelektrode er normalhydrogenelektroden med potensial 0 volt. Til praktisk bruk er andre referanseelektroder, f.eks. kalomelelektroden og sølv/sølvkloridelektroden, mer hensiktsmessige. Jfr. elektrode, elektrodepotensial.

Reference electrode

Regenerering

Reetablering av opprinnelig (funksjonsdyktig) kvalitet, av f.eks. benyttet ionebyttermasse, aktivkull, silikagel. Jfr. aktivering, reaktivering.