tirsdag, 2 juni 2020, 11:02
Nettsted: Norsk Vann kursportal
Kurs: Norsk Vann kursportal (Start)
Ordbok: VA ordbok
P

Parasitt

Organisme som lever i eller på en vertsorganisme og får sin næring helt eller delvis fra denne. Jfr. saprofytt og symbiose.

Parasite

Pasteurisering

Oppvarming til minimum 65 °C i minst 30 minutter (vanligvis 70 grader C i 30 minutter).

Patogen

Sykdomsfremkallende.

Pathogenic

Patogene bakterier

Sykdomsfremkallende bakterier.

Pe

Peptisering

Tilbakeføring av en gel til kolloidal oppløsning. Jfr. koagulering, hydrofile kolloider.

Peptization

Peristaltisk pumpe

Fortrengningspumpe. Pumping ved periodisk sammenklemming av myk slange ved hjelp av et knastesystem som beveger seg i pumperetningen. Peristaltisk pumpe benyttes vanligvis til prøvetaking og som doseringspumpe.

Peristaltic pump

Perkolasjon

Langsom bevegelse av vann gjennom lag av porøst materiale. Jfr. infiltrasjon.

Percolation

Permabilitet

Gjennomtrengelighet.

Permeability

Permanent hardhet

Hardhet i vann som ikke reduseres ved koking, i motsetning til temporær hardhet. Bruk heller betegnelsen ikke-karbonathardhet. Jfr. hardhet.

Permanent hardness