søndag, 27 september 2020, 19:54
Nettsted: Norsk Vann kursportal
Kurs: Norsk Vann kursportal (Start)
Ordbok: VA ordbok
O

Obligat

Obligatorisk, tvunget. Benyttes f.eks. om obligat anaerobe organismer, som har et anaerobt stoffskifte og som ikke tåler nærvær av fritt oksygen. Obligat aerobe organismer må ha adgang til fritt oksygen. Jfr. fakultativ.

Obligate

Obstruktiv lungesykdom

Sykdom med økt motstand mot luftstrømmen i bronkienes forgreininger.

Offentlig avløpsnett

Avløpsnett som er allment tilgjengelig for tilknytning.

Oksydasjon

Kjemisk reaksjon karakterisert ved at elektroner blir avgitt. Jfr. redoks-reaksjon.

Oxidation

Oksygen

Oksygen (også kalt surstoff) ligger i gruppe 16 i detperiodiske system. Rent oksygen (O2) opptrer som gass inaturen, og er en forutsetning for levende organismer her på Jorden. Oksygen kan også opptre i forbindelser sammen med de fleste andre grunnstoffer. Pågrunn av sin høye elektronegativitet danner det lett forbindelser med metaller.

Se Wikipedia for mer informasjon.

Grunnstoff med kjemisk tegn O. Fargeløs gass, utgjør ca. 20 % av atmosfæren og inngår i forbindelser med de fleste grunnstoffer. Sammen med hydrogen danner oksygen vann. Oksygen i vann er nødvendig for  alt liv, for aerobe organismer i fri form, og for anaerobe organismer i bundet form. Jfr. oppløst oksygen.

Oxygen

Oksygenbalanse

Balanse mellom biokjemisk forbruk av oksygen og tilført oksygen i vassdrag og sjøområder.

Oxygen balance

Oksygeneringskapasitet

Et luftesystems evne til å tilføre oksygen til vann eller avløpsvann.

Oxygenation capacity

Oksygenforbruk

(biokjemisk eller kjemisk)

Se biokjemisk oksygenforbruk og kjemisk oksygenforbruk.  

Oksygenmetning

Den normalt høyeste konsentrasjon av oksygen i vann ved gitte betingelser (temperatur, trykk o.a.). Forbigående overmetning kan forekomme som følge av fotosyntese. Jfr. oppløst oksygen, oksygenunderskudd.

Oxygen saturation

Oksygenopptakshastighet

Hastighet med hvilken mikroorganismer opptar oppløst oksygen fra en slamprøve uten oksygentilførsel. Mål for biologisk aktivitet i slam ved biologisk rensing og aerobslamstabilisering. Måles oftest som mg O/g FSS · h.

Oxygen up-take rate