mandag, 6. desember 2021, 06:52
Nettsted: Norsk Vann kursportal
Kurs: Norsk Vann kursportal (Start)
Ordbok: VA ordbok
N

Nøytralisering

Tilsetning av en sur oppløsning til en basisk - eller omvendt - slik at blandingen blir nøytral (pH 7). Ved nøytralisering reagerer hydrogenioner (H+) med hydroksylioner (OH-) under dannelse av vann. Jfr. pH-verdi, avsyring.

Neutralization

Nøytralpunkt

Angir overgang mellom sur og basisk oppløsning, dvs. pH 7. Jfr. pH-verdi.

Neutral point