onsdag, 20. oktober 2021, 19:10
Nettsted: Norsk Vann kursportal
Kurs: Norsk Vann kursportal (Start)
Ordbok: VA ordbok
N

Natriumhydroksid

Natriumhydroksid (natronlut) er en klar, fargløs og luktfri væske.
Les mer på Wikipedia.

Natriumhydroksyd

Sterk base som bl.a. benyttes til alkalisering av vann. Formel: NaOH.

Sodium hydroxide

Natriumhypokloritt

Natriumsaltet av underklorsyrling. Natriumhypokloritt fås i handelen i form av vandige oppløsninger, som vanligvis inneholder 10 - 15 % klor og benyttes mye til klorering av drikkevann i mindre anlegg. Formel: NaOCl.

Natriumhypokloritt er en sterkt alkalisk væske.
Les mer på Wikipedia.

Sodium hypochlorite

Natriumkarbonat

Natriumsalt av karbonsyre. Natriumkarbonat reagerer basisk og benyttes til alkalisering av vann. Formel: Na2CO3. Jfr. soda.

Sodium carbonate

Natriumsilikat

Natriumsalt av kiselsyre. Løst i vann kalles natriumsilikat vannglass. Brukes som korrosjonsinhibitor og tetningsmiddel for betong. Formel: Na2SiO3.

Sodium silicate

Natriumsulfitt

Natriumsalt av svovelsyrling. Natriumsulfitt er et kraftig reduksjonsmiddel som benyttes bl.a. til avklorering av drikkevann og fjerning av oppløst oksygen i kjelevann. Formel: Na2SO3.

Sodium sulphite

Natronlut

Oppløsning av natriumhydroksyd i vann.

(Caustic) soda lye

Næringssalt

(Plantenæringsstoff)

Fellesbetegnelse på uorganiske forbindelser som er nødvendig for planters vekst. Omfatter makronæringssalter (nitrat, fosfat m.fl.) og en rekke stoffer som trengs i små mengder (sporelementer). Jfr. næringsstoff.

Nutrient salt

Næringsstoff

Generell betegnelse på stoffer som er nødvendige for organismmers vekst. Næringsstoff omfatter makro- og mikronæringsstoffer (sporelementer). Jfr. næringssalt.

Nutrient

Nedbørfelt

(Nedslagsfelt)

Avgrenset område på jordoverflaten som omfatter ett dreneringssystem. Nedslagsfelt skilles fra tilgrensende områder ved vannskiller.

Drainage basin, catchment area, watershed