mandag, 6. desember 2021, 07:22
Nettsted: Norsk Vann kursportal
Kurs: Norsk Vann kursportal (Start)
Ordbok: VA ordbok
M

Mikrobiell korrosjon

Korrosjon fremkalt eller påskyndet av mikroorganismer, f.eks. bakterier (bakteriekorrosjon).

Microbial corrosion

Mikroorganisme

Organisme som ikke kan observeres med det blotte øye. Kan være planter (mikrofytter), dyr (mikrozoer) eller bakterier.

Microorganism

Mikroorganismer

Bakterier, soppsporer

Mikrosil

Vanligvis trommelsil med silduk med maskeåpning fra ca 5 til 50 µm. Beregnet på fjerning av finpartikulært materiale fra vann eller avløpsvann. Jfr. trommelsil.

Micro-strainer

Mineralisering

Nedbrytning av organisk stoff til enkle uorganiske forbindelser. Prosessen kan foregå termisk, kjemisk eller ved mikroorganismer. Jfr. oppslutning, nedbrytning, slamstabilisering.

Mineralization

Minstefall

(minimumsfall)

Det fall en avløpsledning må ha for at vannet skal oppnå selvrensende hastighet ved en viss fyllingsgrad. Jfr. selvrensende hastighet.

Morfologi

Sier noe om organismers oppbygging.
Se Wikipedia