onsdag, 20. oktober 2021, 18:23
Nettsted: Norsk Vann kursportal
Kurs: Norsk Vann kursportal (Start)
Ordbok: VA ordbok
M

Magasinprosent

Effektivt magasin angitt i prosent av gjennomsnittlig årstilsig til det reservoar som betraktes.

Storage (capacity) percentage

Magnesium

Grunnstoff, metall, med kjemisk tegn Mg. Magnesium forekommer i naturen bl.a. som karbonater (dolomitt, magnesitt). Oppløste magnesiumsalter gir opphav til hardt vann.

Magnesium

Magnomasse

(dolomittisk filtermateriale) Dolomitt brent ved lav temperatur slik at bare magnesiumkarbonatet spaltes til oksyd. Anvendes som basisk filtermedium ved behandling av drikkevann.

Magno mass

Målesylinder

Laboratorieutstyr for volumtrisk måling av væsker. I VA-teknikken vanligvis gradert énliters sylinder for måling av slam volum. Jfr. Imhoffglass.

Graded cylinder

Mammutlufter

Utstyr for tilførsel av luft til vann eller avløpsvann etter mammutpumpeprinsippet.

Mammothaerator, airlift aerator

Mammutpumpe

Pumpe som består av vertikalt rør med lufttilførsel i bunnen. Mammutpumpe benyttes ved liten nivåhevning i forhold til neddykkingen. Den virker delvis ved at vann eller avløpsvann fortrenges av den innblåste luft eller gass, delvis ved at luft/vannblandingen har lavere tetthet enn omkringliggende væske, slik at blandingen drives opp av det hydrostatiske trykk. Benyttes mye for pumping av slam i aktivslamanlegg.

Airlift pump

Mangan

Grunnstoff, metall, med kjemisk tegn Mn. Mangan er et viktig sporelement for planter og dyr. Høyt manganinnhold i vann kan gi bruksmessige ulemper ved misfarging av vannet og utfelling av manganoksyder (brunstein).

Manganese

Manometer

Instrument for måling av væske- eller gasstrykk.

Manometer

Manometrisk løftehøyde

En pumpes manometriske løftehøyde er summen av pumpes manometriske sugehøyde og manometrisk trykkhøyde.

Manometric head

Manometrisk sugehøyde

En pumpes manometrisk sugehøyde er summen av statisk sugehøyde og friksjonstap mellom pumpens sentrum og væskenivået på sugesiden. Jfr. geodetisk sugehøyde.

Manometric suction head