fredag, 27. mai 2022, 01:33
Nettsted: Norsk Vann kursportal
Kurs: Norsk Vann kursportal (Start)
Ordbok: VA ordbok
J

Jartest

Laboratorieforsøk med kjemisk felling av vann eller avløpsvann. Vanligsvis utført  1 liters begerglass utstyrt med røreverk, for undersøkelse av fellingsbetingelser, koagulering, flokkulering og sedimenteringsforløp.

Jar-test

Jern(II)sulfat

Salt av toverdig jern med svovelsyre. Jern(II)sulfat benyttes som hovedkoagulant ved kjemisk rensing av vann og avløpsvann, vanligvis etter oksydasjon av jernet til treverdig tilstand med klor. Formel: FeSO4 · 7H2O. Jfr. kopperas.

Iron(II) sulphate, ferrous sulphate

Jern(III)klorid

Salt av treverdig jern med saltsyre. Jern(III)klorid benyttes som hovedkoagulant ved kjemisk rensing av vann og avløpsvann og til slamkondisjonering. Fomel: FeCl3 (vannfritt) eller FeCl3 · 6 H2O (med krystallvann).

Iron(III) chloride, ferric chloride

Jern(III)sulfat

Salt av treverdig jern med svovelsyre. Jern(III)sulfat benyttes som hovedkoagulant ved kjemisk rensing av vann og avløpsvann. Formel: Fe2(SO4)3 · 9 H2O.

Iron(III) sulphate, ferric sulphate

JTU

Forkortelse for Jackson Turbidity Units. Bruk heller FTU (Formazin Turbidity Units). Jfr. turbiditet, formazin.