torsdag, 18. august 2022, 21:21
Nettsted: Norsk Vann kursportal
Kurs: Norsk Vann kursportal (Start)
Ordbok: VA ordbok
I

Imhoffglass

(spissbunnglass)

Kjegleformet énliters glass for volumetrisk måling av sedimenterbart stoff. Pga. spiss bunn spesielt egnet for måling av små slammengder. Jfr. slamvolum, målesylinder.

Imhoff cone

Immunitet

Medfødt eller ervervet motstandskraft mot infeksjon.

Immunity

In situ

På vedkommende sted.

In situ

Indikatororganisme

Organisme som er knyttet til lokaliteter med karakteristiske miljøforhold, f.eks. høye konsentrasjoner av jern, salter m.m. Benyttes for å påvise eller indikere f.eks. forurensningstilstand.

Indicator organism, biological indicator

Industriavløpsvann

Avløpsvann som har vært benyttet til industrielle formål. Kan inneholde partikulært eller oppløst stoff (prosessvann) eller være oppvarmet (kjølevann). Jfr. industrivann.

Industrial waste water

Industrielt avløpsvann

Se industriavløpsvann.

Industrivann

Vann til industri for bruk som prosess- eller kjølevann. Sterkt varierende kvalitetskrav. Jfr. kjølevann, industriavløpsvann.

Industrial water

Infeksjon

Betennelse etter smitte med levende mikroorganismer.

Infection

Infektiv

Betyr : levende

Infiltrasjon

Inntrengning av vann i løsmasser eller oppsprukket fjell. Kunstig infiltrasjon benyttes både til å behandle vann i vannforsyningsøyemed og til rensing av avløpsvann. Infiltrasjon betegner også innlekking av grunnvann i avløpssystem. Jfr. perkolasjon.

Infiltration