torsdag, 22 oktober 2020, 11:49
Nettsted: Norsk Vann kursportal
Kurs: Norsk Vann kursportal (Start)
Ordbok: VA ordbok
G

Glødetap

Vektdifferanse mellom tørrstoff og gløderest. Mål for innhold av organisk stoff. Ved analyse av vann måles glødetap i mg/l, ved analyse av slam i prosent av tørrstoff. Glødetap måles også for suspendert stoff, må da spesifiseres. Jfr. flyktig suspendert stoff, gløderest.

Ignition loss, loss on ignition, volatile solids, VS, volatile matter

Gram-negative/Gram-positive bakterier

En klassifisering av bakterier ut fra en fargeteknikk. Mange Gram-negative bakterier er patogene (sykdomsfremkallende).

Les her på Wikipedia

Gråvann

Svensk betegnelse. Den del av avløpsvannet fra vanlig husholdning som kan tilbakeføres til avløp fra kjøkken, bad og vaskerom. Klosettavløp er ikke inkludert i gråvann. Uttrykket benyttes mest i forbindelse med vakuumstystem. Jfr. BDT-vann, klosettavløpsvann.

Gravitasjonsvann

Vann i den umettede sone som beveger seg fritt under påvirkning av tyngdekraften. Jfr. umettet sone, sigevann, markvann, kapillarvann.

Gravitation water

Grenrør

Rørdel med sideløp i vinkel med hovedløpet.

Branch pipe

Grensesjikt

Når en væske strømmer langs en flate, oppstår friksjonskrefter mellom væsken og flaten, som forårsaker markert reduksjon i hastigheten i et tynt væskelag (grensesjiktet) langs flaten.

Boundary layer

Gropkorrosjon

Se groptæring.

Groptæring

Lokal korrosjon på metallflate slik at det oppstår groper i denne. Groptæring på jern og stål betegnes gravrust. Jfr. rustknoll.

Pitting

Grovlufting

Trykklufting gjennom diffusor med åpninger 2 mm og større.

Large bubble aeration

Grovsil

Enhet med grovmasket silduk for avskilling av partikulært materiale fra vann eller avløpsvann. Vanligvis med maskeåpninger 5 mm og større.

Coarse screen, coarse strainer