søndag, 3. juli 2022, 10:45
Nettsted: Norsk Vann kursportal
Kurs: Norsk Vann kursportal (Start)
Ordbok: VA ordbok
D

Dosering

Tilsetting av kjemikalier til vann, avløpsvann eller slam i bestemte mengder. Jfr. tørrdosering, våtdosering, proporsjonaldosering.

Dosage

Doseringspumpe

Pumpe for tilsetting av kjemikalier, i oppløst eller suspendert form, til vann, avløpsvann eller slam, manuelt eller automatisk styrbar. Jfr. våtdosering.

Metering pump, chemical feed pump

Døgnprøve

Blandprøve uttatt over ett døgn.

Dreiekolbeblåser

Lavtrykkskompressor som består av hus med to rotasjonselementer som har motsatt dreieretning. Rotasjonselementene (kolbene) komprimerer og fortrenger luften. Benyttes for tilførsel av luft (oksygen) til vann og avløpsvann. Jfr. blåsemaskin, kompressor.

Rotary piston blower

Drensvann

Vann som ledes bort fra grunnen under terrengoverflaten.

Drainage water

Drikkevann

Drinking water, potable water

Drikkevannsforskriften

Formålet med drikkevannsforskriften er å sikre forsyning av vann i tilfredsstillende mengde og kvalitet til drikke, andre næringsmiddelformål og hygienisk bruk. Forskriften inneholder en rekke sentrale bestemmelser vedrørende bl.a.:

* Vannverkseiers ansvar og opplysningsplikt
* Krav om godkjenning.
* Krav til leveringssikkerhet.
* Krav til beredskapsplan.
* Krav til vannkvalitet.
* Krav om to hygieniske barrierer.
* Godkjennings- og tilsynsmyndigheter.

Lenke til forskriften (åpner nytt vindu til Lovdata)

Duktile rør

Se duktile støpejernsrør.

Duktile støpejernsrør

Rør som ofte anvendes til hovedvannledninger pga. stor seighet og styrke.

Ductile cast-iron pipe

Duplikatsystem

Svensk betegnelse for avløpssystem hvor det anvendes egen ledning for kloakkvann og egen ledning for overvann, drensvann og takvann. Bruk heller separatsystem.