torsdag, 18. august 2022, 22:00
Nettsted: Norsk Vann kursportal
Kurs: Norsk Vann kursportal (Start)
Ordbok: VA ordbok
D

Dekanteringsvann

Vann som tappes av slamfortykker etter at slammet har sedimentert. Jfr. slamvann, rejekt.

Decant

Dekantersentrifuge

Se skruesentrifuge.

Demineralisering

Se avsalting.

Den ansvarlige

Den som er ansvarlig for virksomheten. Som ansvarlig regnes den som kan holdes ansvarlig, jf. forurensningsloven § 7.

Denitrifikasjon

Bakteriell reduksjon av nitrit og nitrat til fritt nitrogen. Denitrifikasjon er et eksempel på anaerob respirasjon. Jfr. nitrifikasjon.

Denitrification

Desinfeksjon

Fjerning eller uskadeliggjøring av sykdomsfremkallende organismer. (Bakterier, sopp og virus fjernes, men ikke bakteriesporer). Jfr. sterilisering, pasteurisering.

Disinfection

Destillasjon

Prosess som omfatter fordampning og etterfølgende kondensasjon av væske. Destillasjon benyttes til å skille stoffer med ulike kokepunkter. Jfr. avsalting.

Destillation

Detergenter

Se vaskemidler.

Dialyse

Atskilling av kolloider fra ekte oppløsninger ved filtrering gjennom en delvis gjennomtrengelig membran. Jfr. osmose, elektrodialyse, semipermeabel membran.

Dialysis

Diatomeer, kiselalger

Encellede, mikroskopiske planter med kiselskall. Omfatter både benthiske og planktoniske former. Viktige primærprodusenter i sjøvann og ferskvann. Betegnes også kiselalger.

Diatoms