lørdag, 28. mai 2022, 12:31
Nettsted: Norsk Vann kursportal
Kurs: Norsk Vann kursportal (Start)
Ordbok: VA ordbok
B

Bløtgjøring

Se avherding, bløtgjøring.

Bløtt vann

Vann med lavt innhold av kalsium- og magnesiumsalter. Internasjonalt regnes vann som bløtt når hardheten er lavere enn 50 mg CaO pr. liter. Jfr. hardhet.

Soft water

Bly

Grunnstoff med kjemisk tegn Pb. Bly inngår som bestanddel i messing, loddmetaller og andre legeringer. Blyforbindelser er meget giftige.

Lead

BOF

Se biokjemisk oksygenforbruk.

BOF-belastning

Belastning med organisk stoff målt som biokjemisk oksygenforbruk.

Borebrønn

Brønn for vannforsyning fra fjell eller event. løsmasser, utført med boremaskin. Jfr. rørbrønn.

Drilled well, bored well

Brent kalk, ulesket kalk

Handelsnavn på kalsiumoksyd (CaO) fremstilt i teknisk målestokk ved gløding av kalsiumkarbonat (kalkstein). Jfr. hydratkalk.

Quick lime, burnt lime, unslaked lime

Brønnboring, dypbrønnboring

Boring etter vann med boremaskin. Jfr. borebrønn.

Deep well drilling, well boring

Buesil

Se spaltesil.

Buffer

Vandig oppløsning av en eller flere kjemiske forbindelser med en definert pH-verdi som ikke forandres nevneverdig ved moderat tilsetning av sure eller basiske forbindelser.

Buffer (solution)