Kursomtaler

Omtale av kurs som tilbys på nettportalen.

Innføring i vann og avløp


Målgruppen er primært personer i administrative stillinger som :

 • har ingeniør-/teknisk utdannelse, men som ikke har VA-fag
 • ikke har teknisk utdannelse/bakgrunn og/eller som ønsker å oppdatere seg på det VA-faglige området uten å gå ned i detaljer på det tekniske.
 • det understrekes at kurset er omfattende for å gi en god oversikt

Når kurset er klart for påmelding, så ligger det under Arrangmenter på www.norskvann.no

Kursdokumentasjon: da kurset i hovedsak er i form av videoer, så gis det ikke ut noen skriftlig dokumentasjon. Foredrag under samling blir gjort tilgjengelig i etterkant av kurssamling.

Video om kurset


Kursopplegg
Kurset er basert på utstrakt bruk av læring via nettet - kombinert med 2 dager med samling av deltakerne (ca. 10-12 deltakere pr. kursgruppe).
Utover de tematiske leksjonene (presentasjoner med lyd), får kursdeltakere tilgang til ”lenke-bøker”, som er tematiske oversikter med lenker til andre steder på nettet hvor mer kunnskap kan innhentes.

Samlingene benyttes til å utdype noen utvalgte temaer og drøftelser/erfaringsutveksling, samt befaring på utvalgte anlegg.

Kurset omfatter:

 • E-læringsleksjoner mv. som det er anslått å innebære ca. 3-4 arbeidsdager (avhengig av bakgrunn)
 • 2 dager med samling av kursdeltakerne. Utvalgte faglige temaer presenteres av eksterne fagfolk. Diverse vann - og avløpsanlegg besøkes på dag 2.
 • lunsjer og fellesmiddag (pizza-kveld).
 • Kurssamlinger avholdes på Hamar.
 • Kursdeltaker har tilgang til e-læringskurset så lenge det er opp og går i portalen.
Innhold i e-læringsdelen:

Introduksjon til vann og avløp:
 • Vann og avløpsteknikk (hva det innebærer, omfatter)
 • Vannforsyningen i Norge - oversikt
 • Avløpshåndteringen i Norge - oversikt
 • Om Norsk Vann
 • Om Norsk Vann Prosjekt
 • Ulike aktører innen vann og avløp i Norge
 • Utfordringer innen vann og avløp (utdypes under samlinger)
 • Klimautfordringer
 • Informasjon om VA-miljøblad
Vannforsyning:
 • Vannforsyningssystemer
 • Vannkilder (typer, parametere mv.)
 • Vannkildebeskyttelse
 • Oppbygging av vannverk
 • Driftskontroll
 • Behandling av forsyningsvann
 • Korrosjonskontroll
 • Hygieniske barrierer
 • Hovedplan vann
 • Drift av vannverk
Administrative temaer:
 • Politikerne - organisering, viktighet av å delta i kommunale planprosesser
 • Kommunal planlegging - i forhold til vann og avløp
 • Norsk VA-norm (hva den innebærer)
 • Forholdet til abonnentene
 • Oversikt over VA-regelverk
 • Internkontroll - kort innføring
 • Eksempler på HMS-problemstillinger
 • Godkjenning av vannverk
 • Offentlige anskaffelser - kort innføring
 • Selvkost innen VA
 • VA-gebyrer
 • Info om bedreVANN
 • Vannforskriften - kort innføring
 • Diverse lenker til nettsteder med mer info
Avløp og slam:
 • Avløpssystemet - hva det består av
 • Resipienter og utslipp
 • Avløpsrensing (ulike prosesser, ulike krav)
 • Drift av avløpsanlegg
 • Akkreditert prøvetaking - introduksjon
 • Avløp i spredt bebyggelse
 • Hovedplan avløp
 • Oversikt over slambehandlingsmetoder
 • Lavteknologiske metoder
 • Informasjon om Norsk Vann sin bransjenorm slamKursdeltaker bør ha hodetelefon (headset) for å få tilstrekkelig god lyd.


Da samlingene må tilpasses eksterne foredragsholdere og muligheter for befaringer, så fastlegges datoer for disse under vegs.

Kursdeltakerne får et kursbevis, forutsatt deltakelse på samlingen.

PÅMELDING gjøres på vår hovedside for arrangementer.


Kontakt: kurssekretær på 62553030, eller e-post til Yngve Wold, Norsk Vann