Kursomtaler

Kurset gir en innføring i de viktigste forhold som er knyttet til sporing av miljøgifter, feilkoblinger, oljelekkasjer mv. i avløpsnettet.

Ut fra påmeldinger etableres det grupper på ca. 10 deltakere. Dato for kurssamling avtales nærmere med hver gruppe. E-læringen tas i tidsrommet fra påmelding og tilgang til kurset gis og avtalt kurssamling.

Kurset kjøres ikke i 2016, da en del av kursinnholdet må oppdateres først.

Kurset er utviklet av Ragnar Storhaug og Elisabeth Lyngstad (begge Aquateam as) med god hjelp fra kildesporere i Oslo kommune (VAV) og Bærum kommune. Norsk Vann v/Steinar K. Nybruket har etablert kurset som e-læring.

Målgrupper

Kurset har ledelse og driftspersonell i kommuner/anlegg som arbeider med sporing i avløpsnettet.

2-delt kurs
Kurset består av e-læringskurs samt en dagssamling.
E-læringsdelen kan tas når det passer den enkelte og har et omfang som tar ca. 1 dag (i timeforbruk). Etter at e-læringskurset er gjennomført, samles deltakerne i Oslo-området der spørsmål til e-læringskursets innhold kan stilles. Det viktigste på samlingen er å demonstrere utstyr for prøvetaking, utstyr og metodikk . Denne samlingens faglige del vil Aquateam stå ansvarlig for etter avtale med Norsk Vann. Dato for samlinger blir kunngjort ved at kursdeltakere mottar en e-post.

Totalt vil kurset innebære et tidsforbruk på i størrelsesorden 2-2,5 dager.Samlingen er obligatorisk. Antall personer pr. kursgruppe er ca. 10 stk.

Kursinnhold

  • Tørr kildesporing (ved skrivebordet)
  • Våt kildesporing (ute i felt)
  • Organisering av arbeidet
  • Sikring av spor ( viktig ved anmeldelser og rettssaker)
  • Eksempler på sporing
  • Demonstrasjoner (dag 2)
Kurskostnad
Kurskostnad fremgår av påmeldingsskjema på norskvann.no.

Kursbevis
Der blir utstedt et kursbevis for gjennomført kurs (forutsetter gjennomført e-læringskurs + samling). Kursbeviset er personlig.

Varighet av tilgang til kurset
Deltakere har tilgang til kurset så lenge kurset er opp og går i portalen.

Spørsmål om kurset?

Send en e-post til kursansvarlig eller ring 62553030.