Kursomtaler

Bransjenorm for avløpsslam


..Bransjenorm slam er utviklet gjennom et aktivt samarbeid med MOVAR IKS og andre større anleggseiere.

Målgruppe

Målgruppe for norm og kurs er nøkkelpersonell i kommuner/anlegg som er ansvarlige for oppbygging og vedlikehold av internkontroll- og kvalitetssystemer og de som er faglig ansvarlige for drift av avløp/slambehandlingsanlegg. Videre er kommunenes/anleggeeiernes samarbeidspartnere (f.eks. de som har kontrakt på slamdisponering) aktuell målgruppe.


Det er løpende påmelding til kurset. Ut fra påmeldinger etableres det grupper på ca. 10 deltakere. Dato for kurssamling avtales nærmere med hver gruppe. E-læringen tas i tidsrommet fra påmelding og tilgang til kurset gis og avtalt kurssamling.
For å få tilgang etter påmelding, så sender Norsk Vann deg en e-post med brukernavn og passord.Det å implementere normen er et kvalitetsstempel som anlegg og samarbeidspartnere kan bruke i sin omdømmebygging.

Bransjenorm for avløpsslam er et dokument som beskriver hvordan man anbefales å arbeide for å kvalitetssikre avløpsslammet i alle ledd i verdikjeden, dvs. fra påslipp på avløpsnettet til fornøyd kunde. Normen innebærer også at man har en aktiv rolle og ansvar for å bruke avløpsslammet på en bærekraftig måte, som bl.a. innebærer at man doserer riktig mengde slam i forhold til plantenes behov. Normen er basert på Norsk Vann sin policy for slam og god praksis.

Normen er i portalen i form av en elektronisk bok. En viktig del av normportalen er opplæring/kunnskapsoppbygging. Denne er i form av e-læringsleksjoner.

Eksempler på kursinnhold for å kunne følge opp normens innhold:

- Innføring i bransjenormen (formål, forpliktelser, policy, god praksis)
- Regelverk
- Slambehandlingsmetoder
- Kontrollopplegg for hygienisering
- Risikokartlegging – kritiske kontrollpunkter
- Eksempler på prosedyrer for oppfølging av kritiske kontrollpunkter
- Mottak av eksterne fraksjoner
- Kvalitetssikring av KOSTRA-data om slamdisponering
- Implementering av bransjenormen (interne arbeidsprosesser)
- Hvordan informere og kommunisere med andre aktører

Kostnader
Første del er et e-læringskurs som avsluttes med en kurssamling.
Kursavgift pr. kursdeltaker: 5.000 kr
Andre del er selve implementeringen av normen i egen bedrift. Bedriften får tilgang til materiell for kunnskapsoppbygging og eksempler fra anlegg som har gjennomført implementeringen. Det avholdes en samling under arbeidsprosessen.
Bedriften får diplom og tilgang til bransjenormlogo mm.

Kostnad pr kommune/bedrift:
  • < 10.000 innbyggere: kr. 5.000
  • > 10.000 innbyggere: kr. 15.000
Årlig abonnement som skal dekke oppdateringer og fornying av implementering (egenerklæring) er foreløpig satt til 25% av implementeringskostnad.

Spørsmål?: send e-post til arne.haarr@norskvann.no