Kursomtaler

Kurset kjøres ikke i 2016 da det pågår et arbeid med videreutvikling og utvidelse av innholdet.


HMS avløpsanlegg er et kurs som gir en innføring i de viktigste forhold som er knyttet til helse-miljø-og sikkerhet ved avløpsanlegg. Kurset omfatter ikke avløpsledningsnett.

Målgrupper

Kurset har ledere/driftsansvarlige og driftspersonell som målgrupper.

2-delt kurs
Kurset består av e-læringskurs samt en dagssamling
E-læringsdelen kan tas når det passer den enkelte.
Totalt vil dette innebære et tidsforbruk på i størrelsesorden 3 dager.

Kursinnhold

  • innføring i regelverk
  • helserisiko
  • forebygging
  • risikokartlegging og vurdering (metodikk)
  • eksempler på instrukser
  • informasjon om noen relevante rapporter og nettsider
Kursgjennomføring
Kurset gjennomføres som et nettbasert kurs (e-læring), supplert med en samling på et avløpsrenseanlegg, der utvalgte temaer blir nærmere gjennomgått. Eksempler på bruk av instrukser i praksis. Bruk av verne- og sikkerhetsutstyr.
For at dagssamling skal bli avholdt, forutsettes det at antall deltakere er minimum 10 personer. Samling kan eventuelt gjennomføres i regi av en kommune/avløpsanlegg etter nærmere avtale.

Lillevik renseanlegg i Larvik kommune har sagt seg villig til å være sted for dagssamling som avslutning på kurset.

Kurskostnad: fremgår på registreringsskjema (under Arrangementer på www.norskvann.no)


Kursbevis
Der blir utstedt et kursbevis for gjennomført kurs (forutsetter gjennomført e-læringskurs + samling). Kursbeviset er personlig.

Kursdokumentasjon
Kurset inneholder en rekke eksempler som kan lastes ned. Utover dette vil det bli laget pdf-filer av de mest sentrale leksjonene. Disse vil ligge i vedleggsmappe i respektive kursmoduler.

Varighet av tilgang til kurset
Deltakerne har tilgang til kurset så lenge kurset tilbys i kursportalen.


Spørsmål om kurset?
  1. Send en e-post til kursansvarlig eller ring 62553030.