• Generelt

    Lærlingskole - vann og avløp

    Du er nå inne på en nettportal som gir deg informasjon om muligheter for å rekruttere elever fra den videregående skolen til kjemiprosessfaget. Dette kan skje ved at elever kommer fra Vg2 kjemiprosess eller annen plattform. Informasjonen er basert på et pilotprosjekt som er gjennomført i regi av Norsk Vann i samarbeid med HIAS IKS, GIVAS IKS og Hedmark fylkeskommune.


Hva er lærlingskolen ? Lærebedrifter - informasjon for å komme i gang