Emneoversikt

 • Generelt

  Lærlingskole - vann og avløp

  Du er nå inne på en nettportal som gir deg informasjon om muligheter for å rekruttere elever fra den videregående skolen til kjemiprosessfaget. Dette kan skje ved at elever kommer fra Vg2 kjemiprosess eller annen plattform. Informasjonen er basert på et pilotprosjekt som er gjennomført i regi av Norsk Vann i samarbeid med HIAS IKS, GIVAS IKS og Hedmark fylkeskommune.


 • Hva er lærlingskolen ?

  0Lærlingskolen for vann og avløp (VA) er et tilbud fra bransjeforeningen i vann og avløp i Norge, Norsk Vann.

  I hovedsak innebærer dette mulighet for anleggseiere til å melde lærling på våre 3-ukers driftsoperatørkurs (vann, avløp, transport). Lærlingen får derved teorikunnskapene gjennom disse, den praktiske læringen skjer på anlegget. I tillegg innebærer lærlingskolen tilgang på ressurser i denne portalen.

  Sider: 6URL-er: 2
 • Introduksjon til vann og avløp

  Litt informasjon om vannforsyning og avløp, lenke til en dansk nettside mm. En video viser hvorfor en student velger dette fagområdet på universitetet (NTNU).

  Sider: 3
 • Lærebedrifter - informasjon for å komme i gang

  Informasjon om hvordan en kommune/VA-bedrift kan forberede seg til å bli en godkjent lærebedrift. Eksempel på en håndbok (presenteres i en video) og en mappe der dokumenter ligger for nedlastning og evt. tilpassing i egen virksomhet.

  Sider: 4Mapper: 5URL: 1
 • Lærling i VA-bedrift

  Espen AanerudDet er i Vg3 at lærlingskolen gir tilbud om undervisning i vann, avløp og transportsystemer, samt et forkurs for tverrfaglig eksamen (for de som går kryssløp og for prakiskandidater). Lærlingbedrift melder lærlingen på ønskede kurs (et eller flere). Læreplanene er vist nedenfor.

  Sider: 8Mapper: 3
 • Vannforsyning

  Nedenfor finner du et utvalg presentasjoner av faglige temaer innen vannforsyning. Lærlinger kan se på disse i samråd med faglig ansvarlig. Videoene gir først en oversikt over vannforsyning i Norge, deretter et utvalg temaer om systemer, prosesser mm.

  Sider: 8
 • Avløp

  Nedenfor finner du et utvalg presentasjoner av faglige temaer innen avløp. Lærlinger kan se på disse i samråd med faglig ansvarlig. Først en oversikt over norske forhold, deretter et utvalg faglige temaer.
  Sider: 12
 • Praksiskandidater

  Personer med relevant praksis kan melde seg opp til fagprøve i kjemiprosessfaget.

  Sider: 3
 • Litt kjemi - for lærlinger og praksiskandidater

  Videoer som viser eksempler på kjemiske beregninger og andre temaer. Lærlinger kan se på disse i samråd med faglig ansvarlig. Også praksiskandidater som går Norsk Vann sitt forkurs i kjemiprosess (før de tar tverrfaglig eksamen), kan bruke disse.

  Sider: 6