Norsk Vann er i gang med å utvikle et tilbud til elever i den videregående skolen, hvor hovedmålet er å få rekruttering til VA-faget ved lærlingplasser i VA-bedrifter.

Her i denne kursportalen tenker vi å tilby en beskrivelse/presentasjon av "Lærlingskole for VA" for faglærere, veiledere og elever i den videregående skolen.

Et pilotprosjekt er gjennomført i 2014 med HIAS IKS, GIVAS IKS og Hedmark fylkeskommune som samarbeidspartnere.

For mer informasjon: kontakt Yngve Wold, Norsk Vann.

Målet med kurset er å gi et opplæringstilbud til personer som arbeider, eller skal arbeide, med vannforsyning og avløp uten å ha tilstrekkelig teoretisk bakgrunn. Hovedvekt vil legges på administrative forhold som regelverk, rapportering, planverk, osv. I den faglige delen gir kun en oversikt med prinsipper og hovedelementer. Kurset er en kombinasjon av nettbasert opplæring og samlinger.

Se mer om kurset her ...Ved spørsmål: kontakt kurssekretær på 62553030