Kurstilbud innen slambehandling og bruk av slam, samt bransjenorm for slam.

Kurset gir en innføring i Norsk Vann sin bransjenorm for slam.
Ved påmelding til kurset får man en innføring i normen, tilgang til normdokumentet. Ved å delta på en obligatorisk dagssamling, der sentrale temaer i normen drøftes, får deltakeren et kursbevis. Samling forutsetter et visst antall deltakere for å få til en effektiv erfaringsoverføring.
Etter gjennomført kurs, kan bedriften gå videre til implementeringen av normen, inkl. en dagssamling.


Les mer her.